Steun als bedrijf

Donaties

Bedrijven kunnen, net als particulieren, giften doen en deze aftrekken van de belasting. Het gaat hier dan om vennootschapsbelasting als het een B.V., een N.V. of een andere vennootschap plichtige entiteit betreft.

De gever moet de giften kunnen aantonen met schriftelijke bescheiden. Aftrekbare giften zijn de in een jaar gedane uitkeringen aan ANBI’s. De aftrek kent sinds 2013 geen drempel meer maar is beperkt tot 50% van de winst (voorheen 10%). De volledige regeling kent nog veel meer aspecten, maar daarvoor verwijzen wij u graag naar de belastingdienst.

Indien u als bedrijf of instelling de doelstellingen van Stichting Vastare geldelijk zou willen ondersteunen, dan neem contact met ons op via info@vastare.nl.

Vermeld in uw e-mail de volgende zaken:
– De naam en adresgegevens van uw bedrijf
– Contactpersoon
– Het netto bedrag dat u wilt doneren.

U ontvangt digitaal een factuur van Stichting Vastare met daarin de betalingsgegevens.

U kunt ook rechtstreeks een bedrag aan ons overmaken op IBAN NL 47 ASNB 8811 0666 11 ten name van Stichting Vastare gevestigd te Amsterdam.

Sponsoring en schenkingen in natura

Wij proberen iedere euro die we ontvangen daadwerkelijk te besteden aan hulp in Congo. Dit betekent dat we voor onze bedrijfsvoering erg blij zijn met iedere vorm van ondersteuning.

Te denken valt hierbij aan uitingen met ons logo erop, zoals banners, t-shirts, pennen of andere zaken die we weg kunnen geven. Ook zijn we nog op zoek naar een accountant die ons pro deo wil ondersteunen bij het opstellen van onze jaarrekening.

Dus als u diensten wilt aanbieden en/of goederen wilt schenken die voor dit doel geschikt zijn, nemen wij die graag in ontvangst.

Krijg exclusieve updates van onze projecten.

Deel ons verhaal met je vrienden.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from us.

You have Successfully Subscribed!