Ons verhaal

Van hopeloos naar hoopvol

Vanuit persoonlijke ervaring met de kind- en mensonterende situaties in Congo is Stichting Vastare in 2016 opgericht om eraan bij te dragen dat er een verandering komt in deze omstandigheden.

Door een brede aanpak (onderdak, gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en voorlichting) ondersteunen wij lokale mensen en organisaties om het verschil te maken voor deze kwetsbare kinderen en hun moeders.

Wij hebben niet de illusie dat wij de problemen in heel Congo op kunnen lossen maar iedereen in dergelijke omstandigheden verdient hulp. De uitspraak van moeder Theresa: Als je geen 100 mensen kunt helpen, help er dan een’ is leidend voor ons.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting Vastare is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen.

Hierdoor kunt u als donateur of bedrijf doneren met belastingvoordeel (zie de voorwaarden op www.belastingdienst.nl). Als stichting hoeven wij geen belasting te betalen over donaties.

Fiscale naam:
Stichting Vastare

Contactgegevens:
Stichting Vastare
Oude Singel 118 B
2312 RE Leiden

info@vastare.nl

IBAN: NL47 ASNB 8811 0666 11
Stichting Vastare is een officieel geregistreerde stichting. We zijn op 3 oktober 2016 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder KvK nummer 67026885. Het RSIN / fiscaal nummer is 856799178.

Bestuur Stichting Vastare

Het bestuur van Stichting Vastare wordt gevormd door:

Mw. F. (Frederique) van Deursen, voorzitter
Dhr. G.K. (Gustave) Muteba, secretaris
Dhr. A. (Alwin) van der Wolff, penningmeester.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid en de financiën en is onbezoldigd.

Het bestuur van Stichting Vastare hecht grote waarde aan de transparantie van het gevoerde beleid van haar organisatie en de verwerving en besteding van de financiën en zal alles doen wat in haar mogelijkheden ligt om dit te bevorderen.

Persoonlijke noot van de voorzitter:

“Persoonlijk ken ik Alain Mubigalo, projectleider ter plaatse, vanuit mijn AfrikaTijd eind 2013. Samen met een team reisde ik toen door vijf landen om vanuit de homeopathie een verschil te maken. Alain was mijn trouwe tolk in de legio consulten die ik voerde met de zieken lijdend aan AIDS, TBC, diabetes. Onbetaald en met onvermoeide energie leverde Alain zijn bijdrage aan onze missie. Zijn steun richt hij inmiddels met de hulp van Vastare op de slachtoffers die de burgeroorlogen met zich meebrengen”

Krijg exclusieve updates van onze projecten.

Deel ons verhaal met je vrienden.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from us.

You have Successfully Subscribed!