Ons werk

Onze doelen

  • Het bestrijden van geweld jegens kinderen en het bevorderen van hun bescherming.
  • Creëren van gezondheidszorg voor kinderen die uit verkrachting zijn geboren en hun (jonge) moeders.
  • Realiseren van onderwijs voor alle kinderen, ook de groepen die nu vaak nog worden uitgesloten, zoals meisjes en kinderen met een lichamelijke beperking.
  • Het voorlichten van de jonge moeders, deze hebben doorgaans geen opleiding gehad. Ze weten amper hoe hun lichaam werkt, wat menstruatie is of hoe ze zwanger kunnen raken.
  • Begeleiden en empoweren van 100 moeders (weduwen, alleenstaande moeders en moeders met Aids) bij het opzetten van een eigen bedrijfje in het houden van varkens zodat ze in hun eigen inkomsten voorzien.
  • Het bieden van een opleiding tot kledingmaakster voor meisjes en moeders in de plaats Uvira zodat ze uiteindelijk een bron van inkomsten genereren (dit gebeurt in samenwerking en met financiering vanuit de lokale kerk).
  • Voorlichten van 100 leiders van lokale gemeenschappen betreffende de rechten van het kind.

Gezondheidszorg

Onderwijs

Werkgelegenheid

Empoweren tienermoeders

Onze projecten bieden een hoopvolle toekomst

Onze projecten zijn er opgericht om, daar waar nodig, noodhulp te bieden en om de gezondheid en zelfstandigheid te verbeteren. Daarnaast werken we samen met diverse organisaties en instanties om een hoopvolle toekomst te creëren. Dit door onderwijs aan te bieden, werkgelegenheidstrajecten te initiëren en voorlichting te geven op het gebied van onder andere seksualiteit en de rechten van het kind.

JOUW HULP BLIJFT NODIG

Van hopeloos naar hoopvol. Jouw donatie biedt kinderen een kans op een beter leven.

Krijg exclusieve updates van onze projecten.

Deel ons verhaal met je vrienden.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from us.

You have Successfully Subscribed!