Kom in actie

Belastingvrij doneren

Wist u dat u zonder belasting te betalen kunt schenken aan Stichting Vastare? Dit kan omdat wij een ANBI-status hebben. Dat is een Algemene Nut Beogende Instelling en maar ongeveer 10% van alle goede doelen beschikt over zo’n fiscaal aantrekkelijke status. Daar zijn we dus trots op en daar kunt u gebruik van maken.

Belastingvrij doneren kan met zowel incidentele als terugkerende giften en zijn aftrekbaar voor de belasting mits u aan de regels voldoet. Zo is de drempelwaarde 1% van uw “drempelinkomen”, al hetgeen uw donatie daarboven komt is aftrekbaar tot een maximum donatiebedrag van 10% van uw drempelinkomen. Voor verdere uitleg en informatie verwijzen wij u naar de belastingdienst website vul in het zoekvenster in: “aftrekbare giften”.

Meerjarige giften zijn fiscaal aantrekkelijker als u deze vastlegt in een schriftelijke overeenkomst met Stichting Vastare. Tot voor kort (2014) moest dit met een notariële akte gebeuren; dat is nu niet meer nodig. Een eenvoudige, schriftelijke overeenkomst met ons is voldoende, mits daarbij aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Giften die op deze manier worden gedaan zijn volledig aftrekbaar, zonder drempelwaarde of maximumbedrag.

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn de volgende:

– De overeenkomst geldt voor een minimumperiode van 5 jaar.
– De bedragen die periodiek (minimaal 1x per jaar) worden geschonken, moeten ongeveer even groot zijn.
– De overeenkomst moet schriftelijk zijn vastgelegd.
– Stichting Vastare mag geen tegenprestatie leveren.
– De overeenkomst stopt automatisch bij het overlijden van de schenker.
– De overeenkomst kan worden beëindigd bij werkeloosheid van de schenker.

Voor verdere uitleg en informatie verwijzen wij u naar de belastingdienst website vul in het zoekvenster ‘aftrekbare giften’ in.

De voordelen op een rij:

– U helpt Vastare voor een periode van ten minste 5 jaar. Dat betekent voor ons méér financiële zekerheid om ons werk voort te zetten;
– Een meerjarig schriftelijk vastgelegde schenking is volledig fiscaal aftrekbaar. De fiscus betaalt dus een aanzienlijk deel (tot 52%) mee aan uw schenking. U kunt daardoor eventueel meer bijdragen zonder dat het u iets extra’s kost;
– Bedragen kleiner dan 1% van uw jaarinkomen zijn ook fiscaal aftrekbaar, evenals bedragen van meer dan 10% van uw jaarinkomen;
– Stichting Vastare stelt een standaardovereenkomst beschikbaar, deze kunt u via info@vastare opvragen.

Rekenvoorbeeld:

– U verdient € 40.000 per jaar (tarief inkomstenbelasting 42%). U geeft € 100 aan giften per jaar. Dit bedrag is minder dan 1% en niet aftrekbaar volgens de drempel van 1%. U betaalt € 100, Stichting Vastare ontvangt € 100.
– U sluit met ons een meerjarig schriftelijk vastgelegde overeenkomst.
– Nu betaalt u nog steeds € 100, de belastingdienst betaalt € 72, Stichting Vastare ontvangt € 172.

Meer informatie over schenken en belastingen kunt u downloaden van de site van de Belastingdienst.

Legaten En Erfstelling

Heeft u geen erfgenamen (meer)? Of wenst u (een deel) van uw nalatenschap aan een goed doel te schenken?

Indien u hiervoor Stichting Vastare kiest, zullen wij uw geld blijvend inzetten om het onderwijs en leefomstandigheden in het arme platteland van Congo te ontwikkelen.

Indien u dit wenst dient u dit vast te leggen in uw testament, opgemaakt door een notaris.

Eigen acties

Wij verzinnen van alles, maar dat kunt u ook natuurlijk! Maakt u kunst die u wilt verkopen, een zolderuitverkoop, een benefietactie, een barbecue bij uw sportvereniging of zin om zelf ook auto’s te wassen, cupcakes te verkopen of wat je ook maar leuk vindt en kan verzinnen. Daar zijn we heel blij mee uiteraard!

Graag overleggen we over de wijze waarop uw actie het meest effect heeft en hoe we er samen het meeste bekendheid aan kunnen geven. Acties ten behoeve van Stichting Vastare ondersteunen we graag met onze mediakanalen, informatie, flyers, foto’s, filmpjes, informatie et cetera.

Krijg exclusieve updates van onze projecten.

Deel ons verhaal met je vrienden.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from us.

You have Successfully Subscribed!