De gerealiseerde projecten tonen hoe wezenlijk deze zijn voor het bestaan van De Kinderen…het geeft hen vreugde, een zinvolle bezigheid, Zij verwerven daarmee hun identiteit die hun geboorterecht zou moeten zijn!

Het is in hun levensbelang dat deze projecten hun voortbestaan blijven vinden en zelfs kunnen uitbreiden naar al die gebieden, getroffen door de voortdurende oorlogen. Ieder kind heeft recht op een toekomst, hoe hopeloos of uitzichtloos de situatie ook is; dat geldt zeker voor de kinderen in Congo. Op hulp van de regering of overheid hoeven ze niet te rekenen, dat betekent dat hulp van buitenaf moet komen.

Met jouw steun kunnen we nog meer projecten zoals bovenstaand realiseren, zodat de kinderen kunnen rekenen op een hoopvolle toekomst. Voor ons in Nederland is dat iets vanzelfsprekends, in Congo alles behalve en dat mogen we niet langer accepteren!

Laten we samen een andere werkelijkheid creëren, zodat zij niet langer slachtoffer zijn maar gewoon kind. Iedere bijdrage, klein of groot, maakt een belangrijk verschil. Om eerder genoemde steun te kunnen blijven bieden heeft Vastare geld nodig. Dit geld is voor de kinderen en hun moeders van onschatbare waarde. Een ander leven, een hoopvolle toekomst…ze hebben er recht op.

De Stichting heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), zodat een donatie fiscaal aantrekkelijk is.