Het bestuur van Stichting Vastare wordt gevormd door Mw. Frederique van Deursen: voorzitter, Mw. Ingrid Ploeg is secretaris en Dhr. Alwin van der Wolff als penningmeerster. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid en de financiën en is onbezoldigd.

Stichting Vastare zal haar beleidsplan en jaarverslagen publiceren op haar eigen website www.vastare.nl, tevens vindbaar via die van de belastingdienst (onder ANBI). Daarnaast kunnen jaarverslagen door iedereen per email worden opgevraagd.

Organisatie & Contact
Vastare
Ter attentie van F.F. van Deursen
Keizersgracht 171A
1016 DP Amsterdam
020-6221374
info@vastare.nl

KvK: 67026885
RSIN: 856799178
BANK: NL47 ASNB 8811 0666 11


Het bestuur van Stichting Vastare wordt medio 2016 gevormd door:
Mw. Frederique van Deursen, voorzitter
Mw. Ingrid Ploeg, secretaris
Dhr. Alwin van der Wolff, penningmeester


Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid en de financiën en is onbezoldigd.

Het bestuur van Stichting Vastare hecht grote waarde aan de transparantie van het gevoerde beleid van haar organisatie en de verwerving en besteding van de financiën en zal alles doen wat in haar mogelijkheden ligt om dit te bevorderen.

 

Klik voor inzage Beleidsplan:

Beleidsplan Vastare 

 

 

E-mail has been send!