Stichting Vastare richt zich op het realiseren van de volgende concrete doelen:

  • bekrachtigen (empoweren) van de alleenstaande moeders, door hen te onderwijzen en op te leiden zodat zij inkomsten kunnen genereren. Bijvoorbeeld door het verstrekken van een microkrediet.
  • bevorderen van de gezondheid van kinderen door het verder uitbreiden van gezondheidscentra en educatie.
  • ontwikkelen van onderwijs voor alle kinderen (ook voor meisjes en gehandicapten die nu nog vaak worden uitgesloten daarvan)
  • creëren van werkgelegenheid (het leren van een vak, zoals dat van kleermaker).
  • bestrijden van geweld jegens kinderen en het bevorderen van hun bescherming.